Energie

De klimaatverandering versnelt en zet ons ertoe aan de nodige maatregelen te nemen om onze planeet te beschermen. Bijvoorbeeld, om in Europa de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent te worden, moet Europa zijn energiesysteem omschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. De energietransitie zal grotendeels gericht zijn op energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie.

Sichem Innovative coatings heeft verschillende producten om een energiezuinige oplossing voor onze klanten mogelijk te maken.

Een groot deel van de energietransitie zal gericht zijn op energie-efficiëntie en elektrificatie. Elektrificatie is de meest effectieve manier om hernieuwbare elektriciteit te benutten en te verbruiken en moet de prioriteit blijven waar dit technisch haalbaar en economisch realistisch is.

Sichem Innovative coatings heeft een verscheidenheid aan coatings om te voldoen aan de steeds veeleisender eisen voor alternatieve energie zoals zonne-energie, turbomachines en industriële.

In dit deel van onze oplossingen zullen we ons concentreren op de energie-efficiëntie.

Zie het gedeelte Waterstof voor meer informatie over onze oplossing voor elektrificatie.

SOLAR POWER

Terwijl de wereld verschuift van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, verschijnen er elk jaar innovatieve hernieuwbare energie bronnen en daarmee komt de noodzaak om deze te beheren, evenals de mogelijkheid om op verzoek groene energie op te wekken: een behoefte aan verdeelbaarheid.

Een antwoord op deze uitdaging is Thermal Energy Storage (TES): het tijdelijk opslaan van energie door een opslagmedium te verwarmen of te koelen, zodat de opgeslagen energie later kan worden gebruikt voor energieopwekking of industriële verwarming/koeling. De energiesector heeft TES al op commerciële schaal ingevoerd met Concentrated Solar Power (CSP) Plants. Een CSP-installatie kan inderdaad energie opslaan in de vorm van warmte met behulp van gesmolten zouten: een goedkope, vlambestendige en niet-vervuilende vloeistof gemaakt van natriumnitraat en kaliumnitraat.

Om de binnenkant van de buizen met het gesmolten zout te beschermen tegen corrosie, heeft Sichem de productlijn NexTherma ontwikkeld en om de opname van licht tot warmte te verbeteren, ligt de oplossing in het product Sichem Solar System

Hoe werkt het?

De Solar Tower, die bestaat uit een reeks flexibele vlakke spiegels (heliostaten) die zonlicht reflecteren en concentreren op een zonne-ontvanger: een hoogtechnologische warmtewisselaar, waardoor het warmteoverdrachtsmedium (water, gesmolten zout of vaste deeltjes) de hoogste temperaturen (en dus de hoogste rendementen halen) van alle CSP-technologieën: momenteel 565 °C voor gesmolten zouten, binnenkort meer dan 800 °C dankzij de technologie van vaste deeltjes.

Sichem Innovative coatings is er trots op referentieleverancier te zijn voor de coatings die in de zonne-ontvanger worden gebruikt, zowel voor de bescherming van de buitenste als de binnenste buizen. Onze coatings zijn bestand tegen en werken met temperaturen tot 850°C en zullen dus de duurzaamheid van de zonne-ontvanger vergroten en bovendien kosten besparen omdat we minder opnieuw moeten aanbrengen (minder onderbreking in bedrijfsuren immers minder onderhoud).

Onze coatings kunnen worden gebruikt inwendig in buizen (Salt) om corrosie van de buis te voorkomen, maar ook voor de buitenkant van de buizen om de absorptie van het licht in warmte te optimaliseren

Turbo machinery

Turbomachines worden gebruikt om energie over te dragen tussen een roterend onderdeel, rotor genaamd, en een vloeistof. Afhankelijk van hun functie hebben ze verschillende ontwerpen: turbines (energie van vloeistof naar rotor), compressoren (energie van rotor naar vloeistof), straalvliegtuigmotoren, pompen, turboladers, enz.

Fabrikanten en exploitanten van Turbo Machinery-apparatuur vertrouwen routinematig op oppervlakte coatings om de levensduur en efficiëntie van de motor te verbeteren.

De Sichem-coatings die voor deze markt worden gebruikt, beschermen draagvleugelsecties tegen corrosie en slijtage, beperken vervuiling van de compressor en helpen storingen in gevoelige en kwetsbare motorgebieden te voorkomen.

Sichem-coatings tegen hoge temperaturen verminderen de effecten van hete corrosie en oxidatie. Het uitvallen van onbeschermde componenten kan een kettingreactie in de turbine veroorzaken die kan leiden tot een catastrofale uitval.

 

TURBO MACHINERY MET SICHEM COATINGS

Wanneer een aërodynamisch oppervlak is voorzien van een Sichem-coating en daardoor glad is en minimale ruwheid heeft, is er weinig luchtweerstand en werkt de motor zeer efficiënt. Studies hebben aangetoond dat thermische barrière coatings de algehele motorprestaties aanzienlijk kunnen verbeteren door aërodynamische oppervlakken te beschermen. 

TURBO MACHINERY ZONDER SICHEM COATINGS

Aerodynamische weerstand in een compressor is gerelateerd aan de ruwheid van het aerodynamische oppervlak. Hoe ruwer het oppervlak, hoe groter de weerstand. Luchtweerstand neemt toe met vervuiling, wat kan optreden door verschillende mechanismen. Materialen in de lucht kunnen condenseren en drogen op de bladoppervlakken. Fijne deeltjes in de lucht kunnen worden aangetrokken en vastgehouden door elektrostatische krachten. Turbulentie treedt op wanneer afzettingen, scheuren of andere obstakels de vlotte luchtstroom verstoren. Wanneer corrosie of vervuiling het aerodynamische oppervlak beschadigt, neemt de aerodynamische weerstand toe en nemen de algehele efficiëntie en het vermogen van de motor af.

Sichem coatings tegen anti-corrosie zijn oa : Endurocoat, ChemTech, Nextherma

Sichem coatings tegen  slijtage en hoge temperaturen zijn : Endurocoat

Industrieel

Voor de industriële toepassingen, zoals industriële ketels, kunnen klanten profiteren van Sichem Innovative coatings.

De binnenbekleding van die ketels moet een coating hebben tegen corrosie en hoge temperaturen zonder het gebruik van Chroom 6. Een andere toepassing van onze innovatieve coatings is in de luchtvaartindustrie waar de “dilution rate” van het grootste belang is om het energieverbruik te verbeteren en te optimaliseren.